Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 18-03-2022 Ngày hết hạn 18-04-2022

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Xin ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương và Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương cấp huyện

Ngày bắt đầu 21-02-2022 Ngày hết hạn 21-03-2022

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 12-10-2020 Ngày hết hạn 15-10-2020

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Quản lý cạnh tranh và An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 09-08-2016 Ngày hết hạn 20-07-2017

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ đặc thù trong phạm vi nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 26-07-2016 Ngày hết hạn 21-12-2017

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374