Truy cập nội dung luôn

Thông báo hợp quy sản phẩm dệt may

Tổ chức tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực năm 2022

Theo Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện và Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT, có quy định: “Sở Công Thương tổ chức tập huấn, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực cấp huyện, Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực thuộc địa bàn tỉnh”.

Nhằm tạo điều kiện cho các công chức, nhân viên của các cơ quan, đơn vị nắm rõ các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện lực, trách nhiệm, quyền hạn của kiểm tra viên điện lực trong việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình lưới điện, về an toàn điện. Sở Công Thương Tiền Giang tổ chức tập huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực từ ngày 08 - 10/6/2022 (có 132 học viên tham dự). Nội dung tập huấn gồm triển khai các Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan lĩnh vực điện lực hiện hành.

Tập huấn Kiểm tra viên điện lực do Sở Công Thương Tiền Giang tổ chức từ ngày 08-10/6/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Ông Đặng Văn Tuấn – Quyền Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc tập huấn Kiểm tra viên điện lực năm 2022.

Qua đợt tập huấn, các học viên nắm được những vấn đề cơ bản nhất về các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật điện, các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động điện lực và sử dụng điện, có khả năng nghiên cứu, phân tích và đề xuất các biện pháp giải quyết theo nhiệm vụ của người Kiểm tra viên điện lực, sẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn./.

Mỹ Phương - P.QLNL

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374