Truy cập nội dung luôn

Thông báo hợp quy sản phẩm dệt may

Tình hình thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

     Hiện nay, dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

     Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, để chung tay cùng cả nước hỗ trợ một phần khó khăn cho nhân dân, doanh nghiệp các địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội, Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như: số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 (đợt 3), số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 (đợt 4); số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 (đợt 5). Về đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trong các đợt 3, 4, 5 như sau:

     1. Giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 (theo Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương)

     - Đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện gồm:

     + Cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan (giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương);

     + Các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 không thu phí (giảm 100% tiền điện);

     + Các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 không thu phí (giảm 20% tiền điện).

     - Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện: 07 tháng (kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021).

     2. Giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 theo Công văn số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương

     - Đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện gồm:

     + Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các địa phương: các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại thời điểm ngày 30/7/2021 (giảm 15% tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng; giảm 10% tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng).

     + Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 (giảm 100% tiền điện).

     - Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện:

     + Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt: 02 tháng (tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8/2021 và tháng 9/2021).

     + Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế: 07 tháng (kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021).

     3. Giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 (theo Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 của Bộ Công Thương)

     - Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện gồm: Các khách hàng sử dụng điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại thời điểm ngày 25/8/2021 và đang duy trì sản xuất trong các lĩnh vực:

     + Doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;

     + Doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau quả;

     + Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 01 tỷ đô la Mỹ.

     - Mức hỗ trợ giảm tiền điện: giảm 10% tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện nêu trên.

     - Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: 03 tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 9 đến tháng 11/2021.

     Căn cứ các hướng dẫn của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Công Thương Tiền Giang đã ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để tổ chức thực hiện. Theo báo cáo của các đơn vị điện lực (Công ty Điện lực Tiền Giang, Hợp tác xã tiêu thụ điện xã Tân Thanh, Công ty TNHH phát triển KCN Long Giang); trong 08 tháng đầu năm 2021 (tính đến ngày 25/8/2021), ngành điện đã thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 24.062.324.167 đồng, cụ thể như sau:

     + Giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch: 564.053.433 đồng;

     + Giảm tiền điện cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19: 484.248.842 đồng;

     + Giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt: 23.014.021.892 đồng.

     Lũy kế, tính từ năm 2020 đến ngày 25/8/2021, ngành điện đã thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 195.219.624.878 đồng, cụ thể cho các đối tượng như sau:

     + Giảm giá bán điện cho các ngành sản xuất: 68.033.962.636 đồng;

     + Giảm giá điện cho các ngành kinh doanh: 6.901.515.870 đồng;

     + Giảm giá điện cho các khách hàng kinh doanh kho bãi: 57.502.530 đồng;

     + Giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt: 117.594.995.172 đồng;          

     + Giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch: 1.993.332.234 đồng;

     + Giảm tiền điện cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19: 638.316.436 đồng.

     Hiện nay, ngành điện đang tiếp tục thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các đối tượng thuộc đợt 3, đợt 4 và đang triển khai chuẩn bị hỗ trợ giảm tiền điện cho các đối tượng thuộc đợt 5. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Sở Công Thương đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thống kê danh sách các cơ sở, nhà máy thuộc đối tượng hỗ trợ đợt 5 để gửi các đơn vị điện lực thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện theo quy định./.  

Mỹ Phương - P.QLNL

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374