Truy cập nội dung luôn

Thông báo hợp quy sản phẩm dệt may

Tập huấn đăng ký kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trên trang TTĐT CSDL sử dụng năng lượng quốc gia

 

     Căn cứ quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng; Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2019.

     Ngày 15/4/2021, Sở Công Thương Tiền Giang đã tổ chức tập huấn về việc đăng ký kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trên trang thông tin điện tử Cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách nhà nước có mức tiêu thụ điện hàng năm từ 100.000kWh trở lên, một số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và doanh nghiệp sử dụng năng lượng nhiều trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi tập huấn có 38 đại biểu là đại diện của 35 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ông Huỳnh Văn Anh - Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Tiền Giang phát biểu tại buổi tập huấn

     Nội dung tập huấn, gồm: triển khai Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng; hướng dẫn việc đăng ký kế hoạch, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trên trang thông tin điện tử Cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia (http://dataenergy.vn) cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách nhà nước có mức sử dụng điện hàng năm từ 100.000kWh trở lên; hướng dẫn việc đăng ký kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trên trang thông tin điện tử Cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia cho cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và doanh nghiệp sử dụng năng lượng nhiều trên địa bàn tỉnh.

Khung cảnh buổi tập huấn

     Qua các nội dung tập huấn và qua trao đổi, thảo luận tại buổi tập huấn; các đại biểu đã hiểu rõ hơn các quy định về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách nhà nước, trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong việc thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020; đồng thời đã thực hành thao tác được việc đăng ký kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trên trang thông tin điện tử Cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia http://dataenergy.vn./.

     Đính kèm:

     - Hướng dẫn thực hiện xây dựng, đăng ký kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm trên trang thông tin điện tử cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia http://dataenergy.vn (Dùng cho cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước)

     - Hướng dẫn ​thực hiện báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm trên trang thông tin điện tử của hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia http://dataenergy.vn (Dùng cho doanh nghiệp)

​     - Hướng dẫn Đăng ký kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên trang thông tin điện tử cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia http://dataenergy.vn (Dùng cho doanh nghiệp)

​     - Hướng dẫn Đăng ký kế hoạch 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên trang thông tin điện tử cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia http://dataenergy.vn (Dùng cho doanh nghiệp)

​     - Tài khoản đăng nhập trang thông tin điện tử cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia http://dataenergy.vn

Minh Trung - QLNL

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374