Truy cập nội dung luôn

Thông báo hợp quy sản phẩm dệt may

Nghiệm thu Đề án Khuyến công địa phương năm 2021

Thực hiện Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025 về nội dung hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh. Trong năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện khảo sát doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và lập danh mục đề án trình Sở Công Thương xem xét, trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ hoạt động khuyến công năm 2021.

Thực hiện Quyết định 2722/QĐ-UBND ngày 19/10/2021, Sở Công Thương mời các Sở, ngành họp thẩm định với 03 đề án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ 01 đề án, Sở Công Thương phê duyệt hỗ trợ 02 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ là 695 triệu đồng và giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai thực hiện, gồm:

- Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy sấy năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất, chế biến các sản phẩm từ cây sả” tại Công ty TNHH tinh dầu sả Thành Công, huyện Tân Phú Đông được Sở Công Thương phê duyệt hỗ trợ tại Quyết định số 155/QĐ-SCT ngày 18/11/2021 với kinh phí hỗ trợ là 195 triệu đồng.

Nghiệm thu Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy sấy năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất, chế biến các sản phẩm sử cây xã"

-  Đề án “Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền sản xuất bánh phồng tôm” tại Công ty TNHH Nhà cổ Ba Đức, huyện Cái Bè được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ tại Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 với kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng.

- Đề án “Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền sản xuất bột dinh dưỡng từ hạt sachi” tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Quốc tế Nông Vinh, huyện Cai Lậy được Sở Công Thương phê duyệt hỗ trợ tại Quyết định số 154/QĐ-SCT ngày 18/11/2021 với kinh phí hỗ trợ là 200 triệu đồng.

Nghiệm thu Đề án "Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền sản xuất bột dinh dưỡng từ hạt sachi"

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã phối hợp với các đơn vị thụ hưởng tổ chức nghiệm thu đề án. Các đề án được thực hiện nhằm khuyến khích công ty ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, Đồng thời, giúp công ty giảm chi phí sản xuất và gia tăng lợi nhuận./.

Ngọc Diễm - TTKC&XTTM

Tương phản
Đánh giá bài viết(2.0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374