Truy cập nội dung luôn

Thông báo hợp quy sản phẩm dệt may

Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP), ngày 23 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh.

Giống như các FTA khác, cơ hội mà Hiệp định RCEP mang lại cũng sẽ song hành cùng với khó khăn, thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và người dân tại tỉnh Tiền Giang. Do đó, việc xây dựng Kế hoạch giúp tỉnh chủ động trong việc tận dụng cơ hội cũng như đối phó với các thách thức đặt ra.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Trong đó, Sở Công Thương được giao thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định RCEP và các văn bản hướng dẫn thực hiện Hiệp định của các Bộ, ngành Trung ương cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương, các Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, Hợp tác xã thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp.

- Chú trọng công tác tập huấn cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp về một số lĩnh vực như: Quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường các nước tham gia Hiệp định RCEP, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ...

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

- Cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước để các doanh nghiệp có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước tham gia Hiệp định RCEP, từ đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của tỉnh hoạch định và có kế hoạch kinh doanh cụ thể cho thị trường trong và ngoài nước.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho các doanh nghiệp có xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường có tham gia trong trong Hiệp định RCEP với Việt Nam. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan việc cấp C/O cho doanh nghiệp xuất khẩu.

- Tập trung hỗ trợ nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ, sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, có lợi thế cạnh tranh, sử dụng công nghệ cao. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thêm nhiều sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia.

Xem chi tiết Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây./.

​Minh Sang - P. QLTM

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374