Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 

    Nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, ngày 11/02/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 55-NQ/TW đã nêu rõ tầm quan trọng, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện.

    Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 22/6/2020, đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 16/9/2020 thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 22/6/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu đặt ra là đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu năng lượng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng, ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối đồng bộ để vận hành hiệu quả các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; dự kiến đến năm 2030, công suất điện của tỉnh là 1.493 MW, các nguồn năng lượng tái tạo đạt khoảng 15 - 20%, đến năm 2045 các nguồn năng lượng tái tạo đạt khoảng 25 - 30%.

    Ngoài ra, tại Kế hoạch số 257/KH-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm cho các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

    Một số định hướng về phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh như:

    - Phát triển các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) gắn với triển khai thực hiện Chiến lược biển Việt Nam.

    - Ưu tiên phát triển các dự án điện gió ngoài biển khu vực huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông; phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà đối với hộ dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

    - Khuyến khích phát triển các nguồn điện từ rác thải, chất thải rắn, sinh khối theo quy hoạch kết hợp với bảo vệ môi trường; phát triển các ngành công nghiệp tiêu thụ ít năng lượng và có hiệu quả về kinh tế - xã hội; khuyến khích các hộ tiêu thụ sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

    Đính kèm

    - Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 22/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang;

    - Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Tỉnh ủy./.

Mỹ Phương – P.QLNL

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 177
  Tổng lượt truy cập: 1483589