Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tổ chức Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

​Ngày 28/9/2022, Sở Công Thương tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công của Phòng Kinh tế thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, công chức tại các xã, phường, thị trấn và một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe triển khai một số nội dung của văn bản về hoạt động khuyến công như: Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về Khuyến công; Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP; Thông tư số 36/2013/TT-BCT, ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí Khuyến công quốc gia; Thông tư 26/2014/TT-BTC quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;  Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ban hành Chương trình Khuyến công tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương; định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023,…

Ông Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc  tiến thương mại triển khai văn bản về khuyến công

Qua lớp tập huấn, các đại biểu nắm rõ hơn về chính sách khuyến công cũng như quy trình thực hiện các đề án khuyến công, cách xây dựng kế hoạch đăng ký khuyến công hàng năm; cách thanh toán chứng từ hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và nguồn kinh phí khuyến công địa phương để tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất. Từ đó, giúp triển khai sâu rộng và hiệu quả chính sách khuyến công góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương./.

Ngọc Diễm - Trung tâm KC&XTTM

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374