Truy cập nội dung luôn

Thông báo hợp quy sản phẩm dệt may

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại và đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Căn cứ Nghị địnhsố 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mạivề hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 hướng dẫn thực hiện một sốđiều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại vềhoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Công vănsố 1582/XTTM-QLXTTM ngày 10/9/2014 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương;trong đó có nêu:

"1. Khoản 2 Mục II, Thông tư liên tịch số07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định thương nhân phải thông báo thực hiện khuyến mạibằng văn bản gửi về Sở Công Thương (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) nơithực hiện khuyến mại chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện chươngtrình. Do vậy, nếu thương nhân gửi thông báo thực hiện khuyến mại qua đường bưuđiện thì khi Sở Công Thương nhận được văn bản của thương nhân sẽ được tính là thờiđiểm tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại (Áp dụng tương tự đối vớitrường hợp thương nhân gửi hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mạiqua đường bưu điện).

Việc thương nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện để thôngbáo thực hiện chương trình khuyến mại hoặc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãmthương mại sẽ phải tuân thủ về thời gian theo quy định tại khoản 2 mục II vàđiểm b khoản 1 Mục III thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BCT."

Sở Công ThươngTiền Giang thông báo đến các thương nhân thực hiện thông báo khuyến mại hoặcđăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại để thực hiện đúng theo quy định.

CV. QLTM – Thu Hằng


Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374