Truy cập nội dung luôn

Thông báo hợp quy sản phẩm dệt may

Mời tham gia tư vấn lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đất 54,97ha tại xã Tam Hiệp và Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-SCT ngày 25/10/2022 của Sở Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đất 54,97ha tại xã Tam Hiệp và Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang”. Theo đó, Sở Công Thương đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn để lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đất 54,97ha tại xã Tam Hiệp và Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Sở Công Thương gửi thông báo đến các tổ chức/cá nhân có quan tâm đăng ký tư vấn gói thầu nêu trên với thông tin sau:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn đăng ký tham gia tư vấn; Hồ sơ năng lực của tổ chức/cá nhân.

- Thời gian đăng ký: Chậm nhất ngày 01/11/2022.

 (Đính kèm: Quyết định số 278/QĐ-SCT ngày 25/10/2022 của Sở Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đất 54,97ha tại xã Tam Hiệp và Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang”)
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374