Truy cập nội dung luôn

Thông báo hợp quy sản phẩm dệt may

LÃNH ĐẠO SỞ, CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TIỀN GIANG

1. Ông: Đặng Văn Tuấn

- Chức vụ: Quyền Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 0273.872320

- Email: dangvantuan@tiengiang.gov.vn

 

2. Ông: Nguyễn Tuấn Linh

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 0273.872261

- Email: nguyentuanlinh@tiengiang.gov.vn

 

3. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Trang

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở

- Số điện thoại: 0273.883465

- Email: nguyenthimytrang@tiengiang.gov.vn

 

4. Ông: Trần Hoàng Thống

- Chức vụ: Chánh Thanh tra Sở

- Số điện thoại: 0273.887357

- Email: tranhoangthong@tiengiang.gov.vn

 

5. Bà: Phan Thị Thúy

- Chức vụ: Trường phòng, Phòng Quản lý thương mại

- Số điện thoại: 0273.878795

- Email: phanthithuy@tiengiang.gov.vn

 

6. Ông: Huỳnh Văn Anh

- Chức vụ: Trường phòng, Phòng Quản lý năng lượng

- Số điện thoại: 0273.886640

- Email: huynhvananh@tiengiang.gov.vn

6. Ông: Nguyễn Minh Cảnh

- Chức vụ: Phó Trường phòng phụ trách, Phòng Quản lý công nghiệp

- Số điện thoại: 0273.883465

- Email: nguyenminhcanh@tiengiang.gov.vn

 

7. Ông: Phạm Thanh Tâm

- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm Khuyến công và XTTM

- Số điện thoại: 0273.886288

- Email: phamthanhtam@tiengiang.gov.vn

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.88/5)
Tin liên quan

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374