Truy cập nội dung luôn

Thông báo hợp quy sản phẩm dệt may

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật tố cáo năm 2018

 

          Thực hiện Kế hoạch số 1261/KH-SCT ngày 12/6/2019 của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

          Nhằm phổ biến và quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương để biết và thực hiện nghiêm túc các quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng; đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ thống nhất và hiệu lực, hiệu quả; nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. Ngày 24/6/2019, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang  phối hợp với VNPT Tiền Giang mở kết nối trực tuyến Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo năm 2018.

          ​Nội dung triển khai:

          - Ông Phí Ngọc Tuyển – Phó Cục Trưởng, Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

          - Ông Hồ Văn Phúc – Phó Chánh thanh tra tỉnh giới thiệu về Luật Tố cáo năm 2018 và triển khai Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo năm 2018;

          - Giải đáp các thắc mắc của đại biểu.

          Hội nghị trực tuyến đã triển khai kịp thời các văn bản mới đến toàn thể công chức, viên chức Sở Công Thương để có nhận thức đầy đủ và hành động nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của ngành./.

Hoàng Thống - Thanh tra Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374