Truy cập nội dung luôn
Danh bạ các Sở ban ngành tỉnh Tiền Giang

Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 
Điện thoại: 073. 3873269
Fax: 073.3882201 
Email: sct@tiengiang.gov.vn; scttg@vnn.vn

Website: sct.tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ : Số 23- đường 30/4, Phường 1- thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 
Điện thoại: 073. 3873110 
Fax: 073. 3881776
Email: Snv@Tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 63 đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang 
Điện thoại: 073. 3971223
Fax: 073.3978444 
Email: songoaivu@tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: 39 Hùng Vuong - Tp.Mỹ Tho - Tiền Giang 
Điện thoại: 073.3879337 
Email: tigiscience@hcm.vnn.vn
 
Website: http://www.tiengiangdost.gov.vn

-------------------------------------

 

Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: 38 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
Điện thoại: 3871107
Email: stc@tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: 5 Hùng Vương - F.1 - Tp.Mỹ Tho - Tiền Giang 
Điện thoại: 073.870222 
Email: sgd@tiengiang.gov.vn

Website: http://www.tiengiang.edu.vn

-------------------------------------

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: 38 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 1 Tp Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 073. 3873381
Fax: 073. 3875487 
Email: skhdt@tiengiang.gov.vn

Website: skhdt.tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 073. 855686. 
Fax: 073. 856008.
Email: Snn@tiengiang.gov.vn

Website: nongnghieptiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang

Địa chỉ: số 03 lê Lê Lợi, Phường I, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
Điện thoại: (073). 3872223 - 3872226 - 3872222. 
Fax: 073. 3877325- 073. 3975951
Email: Svhtt@tiengiang.gov.vnsvhtttg@gmail.com

Website: svhttdl.tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 11, Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 
Điện thoại: 073. 3872475 – 073. 3882319 
Fax: 073. 3878404. 
Email: stnmt@tiengiang.gov.vn

Website: stnmt.tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 80 Ấp Bắc - Phường 4 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 073. 3873401 
Fax: 073. 3882297
Email: sld@tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 

 Sở Thông tin và Truyền thông  tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: 02 Lê Văn Duyệt, Phường 1 Mỹ Tho Tiền Giang. 
Điện thoại: 073 3888880
Fax: 073 3888881 
Email: stttt@tiengiang.gov.vn

Website: stttt.tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 43, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 073.3872769. 
Fax: 073.3883864. 
Email: stp@tiengiang.gov.vn ; sotuphaptiengiang@yahoo.com.vn

-------------------------------------

 Thanh tra tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: số 6 đường Lê Lợi, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; 
Điện thoại: 073.3873172 
Fax: 073.3875180 
Email: ttra@tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Điện thoại: 073.3873345 

-------------------------------------

 Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 04 Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
Điện thoại: 073.3873390 
Email: sxd@tiengiang.gov.vn

 

-------------------------------------

 Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 4 đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 073.3872350
Email: syt@tiengiang.gov.vn

 

-------------------------------------

 Kho bạc Nhà nước Tiền Giang

Địa chỉ: 208, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: 073.3874471 
Fax: 073.3875205
Email: khobac@tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 37 đường 30/4 Phường 1 Mỹ Tho Tiền Giang
Điện thoại: 073.3874702 
Fax : 073.3872264 
Email: nnhanuoc@gmail.com

-------------------------------------

 Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 21 đường 30/4, phường 1, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Điện thoại: 073.3875707 
Fax: 073.3886952 . 
Email: tiengiang@gso.gov.vn

-------------------------------------

 Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang.

Địa chỉ: 27 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P4 - Tp.Mỹ Tho - Tiền Giang 
Điện thoại: 073.3871808 
Fax: 073.871808
Email: bqlkcn@tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: 900 Lý Th­ường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
Điện thoại: 073.3872582 

 

-------------------------------------

 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại – Du lịch tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: 85 - đường 30/4 - Phường 1 - Thành phố Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 073.620005 
Fax: 073. 3972587 
Email: ttxttm@tiengiang.gov.vn

 

-------------------------------------

 Tòa Án Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ:30 Lê Lợi, P.1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang 
Điện thoại: 073. 3876587

Email: Tand@tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

 CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG

Địa chỉ: số 19A đường Rạch Gầm, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073.877853 - Fax: 073.873 894    

Email: tiengiang@moj.gov.vn

-------------------------------------

Viên kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Lê Lợi, P.1, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang 

Điện thoại: 073.33872608

Email: Vks@tiengiang.gov.vn

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 40, Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 073.3883212 – 073.3883375 - Fax: 073.3883375
Email: Qdtpttiengiang@yahoo.com.vn

 

-------------------------------------

Toà soạn báo Ấp Bắc

Địa chỉ: Số 289, đường Tết Mậu Thân, Phường 4, TP. Mỹ Tho

Điện thoại : 073.3873119 - Fax: (073). 3878329 – 3971318

Email: baoapbac@vnn.vn

-------------------------------------

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: 125 Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 073.3873527 – Fax : 073.3877314

Email: ptthtg@vnn.vn

Website: tiengiangtv.org.vn

-------------------------------------

 Phân xã Tiền Giang

Địa chỉ: số 7C, Ngô Quyền, Phường 7, Tp Mỹ Tho.

-------------------------------------

 TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TIỀN GIANG

Địa chỉ: Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073.3850093 - Fax: 073.3851528

Email: tt-tiengiang@kttvnb.vn

-------------------------------------

 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH TIỀN GIANG

Địa chỉ: 28 Trần Quốc Toản, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: .073.3873550 – Fax: 073. 975370

Email: tiengiang@vietnamcoop.org; lmhtx@tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang.

Địa chỉ: 152 H Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073.876380 - Fax: 073.876380.

Email: bhxhtiengiang@.tiengiang.gov.vn.

-------------------------------------

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Địa chỉ:

       - Cơ sở chính: Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

       - Cơ sở 1: Km số 1964, QL 1A, xã Long An, Huyện Châu Thành,  Tiền Giang

       - Cơ sở 2: Số 03, Đường Ngô Quyền, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 84.073.3872624. Fax: 84.073.3884022

Website: http://www.tgu.edu.vn

-------------------------------------

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TIỀN GIANG

Địa chỉ: 58, Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 073.3873112  -  Fax: 073.3877551

Email: t-chinhtri@tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng tỉnh Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 02, Lê Văn Duyệt, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073.3878639 – 073.3878649 - Fax: 073.3878939 – 073.3878649

Email: ttptqddtxdht@tiengiang.gov.vn

-------------------------------------

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH TIỀN GIANG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Địa chỉ: Số 23, đường 30/4, phường I, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073.3976262 - Fax: 073.3976510

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 57
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 1502374