Truy cập nội dung luôn

Ngày pháp luật Ngày pháp luật

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành vào ngày 22/5/2016 - đây là sự kiện c...
Sở Công Thương Tiền Giang tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014
Sở Công Thương Tiền Giang tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014

Thực hiện theo Kế hoạch số189/KH-UBND ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về tổ chức Ngàypháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 trên địa bàn tỉnh TiềnGiang; S...

Ngày 19/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hộinước CHXHCNVN khóa XIII đã thông qua Luật HN&GĐ. Luật có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/2015 (thay thế Luật HN&GĐ năm 2000)....
Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thôngqua ngày 13/6/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015....
Chủ đề: “Toàndân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêuDân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”....

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 1129136