Truy cập nội dung luôn

Năng lượng Năng lượng

Thực hiện chỉ đạocủa Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6390/UBND-KTN ngày 31/12/2015 về việc triểnkhai thực hiện Quyết...

Ngày29/5/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã banhành Thông tư số 10/2015/TT-BCT Quy định vềtrình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

...
Tập huấn công chức quản lý nhà nước về điện cấp huyện, cấp xã
Tập huấn công chức quản lý nhà nước về điện cấp huyện, cấp xã

Thựchiện chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao về công tác quản lý nhànước về điện; ngày 04/6/2015, Sở CôngThương Tiền Giang đã...

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 1130451