Truy cập nội dung luôn

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Giới thiệu tổng quan

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG TIỀN GIANG

 

      - Tên tiếng Việt: SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TIỀN GIANG

      - Tên tiếng Anh: TIENGIANGDEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE

      - Địa chỉ: Số 387, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

      - Điện thoại: 0273.3873269 - Fax: 0273.3882201

      - Email: sct@tiengiang.gov.vn

      - Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

 

      Sở Công Thương Tiền Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công thương trên địa bàn tỉnh; Sở Công Thương chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương. Sở Công Thương Tiền Giang tọa lạc tại số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

      Sở Công Thương Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại - Du lịch (Bộ phận thương mại). Sở Công Thương thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 4198/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang.

      Sở Công Thương có 05 phòng (tương đương) và 01 đơn vị trực thuộc Sở là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.


 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

      Lãnh đạo Sở

      + Ban Giám đốc

 

      Các phòng thuộc Sở

      + Văn phòng

      + Thanh tra

      + Phòng quản lý thương mại

      + Phòng quản lý năng lượng

      + Phòng quản lý công nghiệp

 

      Đơn vị trực thuộc Sở

      + Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 410
  Tổng lượt truy cập: 1413640