Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 

      Thực hiện Kế hoạch số 875/KH-SCT ngày 07/5/2021 của Sở Công Thương Tiền Giang về việc kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; Sở Công Thương Tiền Giang đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm tại 07 cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      Tại 07 cơ sở, đoàn đã kiểm tra các nội dung, như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với những cơ sở thuộc diện phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với những cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Bản tự công bố sản phẩm; Giấy xác nhận đủ sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Hợp đồng mua bán nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm; Nội dung ghi nhãn sản phẩm theo quy định; ... Kiểm tra hiện trạng tại cơ sở sản xuất, gồm: địa điểm; trang thiết bị dụng cụ sản xuất, chế biến; người trực tiếp sản xuất thực phẩm và việc bảo quản thực phẩm tại cơ sở,…. Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Co.op Mart Gò Công

      Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở chấp hành tốt các nội dung kiểm tra như: có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; Hóa đơn mua nguyên liệu dùng trong sản xuất thực phẩm; ... Đoàn kiểm tra đã đề nghị các cơ sở tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

      Qua đợt kiểm tra, đã đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình kiểm tra kết hợp truyên truyền, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm./.

Hoàng Nhung - P.QLCN

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 62
  Tổng lượt truy cập: 1399154