Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Về tổ chức triển khai việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh
14/06/2019

 

         Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Ngày 16/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 2029/UBND-KTTC về việc tổ chức triển khai việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, với một số nội dung chủ yếu như sau:

         + Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Tiền Giang tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện thanh toán tiền điện qua tài khoản ngân hàng (không sử dụng tiền mặt), với các phương thức như: trích nợ tự động, SMS & Mobile Banking, Internet Banking, ví điện tử, ủy nhiệm thu / ủy nhiệm chi; thanh toán trực tuyến trên website của Công ty Điện lực Tiền Giang, website các ngân hàng và các tổ chức thanh toán trung gian …

         + Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Tiền Giang và các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến người sử dụng điện về việc thanh toán tiền điện bằng các phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt.

         ​+ Công ty Điện lực Tiền Giang: (1) Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng điện đầy đủ các thông tin liên quan đến việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt như: các phương thức thanh toán; địa điểm, địa chỉ giao dịch thanh toán; thông tin biết về sản lượng điện tiêu thụ, số tiền điện thanh toán; chi phí giao dịch trong thanh toán do ngành điện chịu...
(2) Mở rộng hợp tác với hệ thống các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh để đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện cho khách hàng, mở rộng nhiều phương thức thanh toán điện tử, di động và địa điểm giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện trong việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt; (3) Xây dựng phương án và lập kế hoạch thu tiền điện không dùng tiền mặt trong việc trả tiền điện trong nhân dân./.

Mỹ Phương – P.QLNL

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 156
  Tổng lượt truy cập: 1339909