Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tập huấn lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên Website của Hệ thống CSDL năng lượng quốc gia
02/04/2018

         Căn cứ quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng; Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016.

Ông Huỳnh Văn Anh – TP Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Tiền Giang triển khai các nội dung tập huấn

Các học viên tham dự tập huấn

         Ngày 30/3/2018, Sở Công Thương Tiền Giang đã tổ chức tập huấn về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên trang thông tin điện tử của Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia. Nội dung tập huấn bao gồm triển khai các quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BCT;  quy trình về quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2012; quy trình kiểm toán năng lượng và hướng dẫn sử dụng trang thông tin điện tử của Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia đã được Bộ Công Thương nâng cấp (http://beta.dataenergy.vn) cho người quản lý năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016 và các cơ sở sử dụng năng lượng nhiều năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Kết quả có 40 học viên là đại diện của 28 cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tham dự.

Minh Trung – P.QLNL

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 1130451