Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Ngày 26/6/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếpcông dân gồm có 6 Chương, 24 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014

Ngày 26/6/2014, Chính phủ ban hành Nghị địnhsố 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếpcông dân gồm có 6 Chương, 24 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014;trong đó quy định chi tiết về việc tiếp công dân tại các cơ quanthuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chứccủa các Ban Tiếp công dân, việc bố trí cơ sở vật chất của Trụ sở tiếp công dân,địa điểm tiếp công dân; quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sởtiếp công dân; các điều kiện bảo đảm chohoạt động tiếp công dân.

Cáccơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức việc tiếp công dân đến khiếunại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh. Tùy theo tính chất, đặc điểm, quy mô về tổchức và hoạt động, yêu cầu của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ bố trí công chức thanh tralàm nhiệm vụ tiếp công dân.

Đơnvị sự nghiệp công lập có liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách,quyền lợi của công dân, tổ chức phải tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệmbố trí công chức, viên chức của bộ phận chuyên môn làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Ngườiđứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập phải trực tiếp thựchiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng tại địa điểm tiếp côngdân của cơ quan, đơn vị mình. Ngoài ra, việc thực hiện tiếp công dân đột xuấttrong các trường hợp như: vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia,liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến củacác cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xétkịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tàisản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnhhưởng đến anh ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Địađiểm tiếp công dân của cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập bảođảm khang trang, thuận tiện, có phòng tiếp công dân riêng, trang bị các điềukiện vật chất cần thiết để phục vụ việc tiếp công dân được thuận lợi; tại địađiểm tiếp công dân, phải niêm yết nội quy tiếp công dân, hướng dẫn về quy trìnhtiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theoquy định của pháp luật và công khai thông tin về việc tiếp công dân của cơquan, đơn vị tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa điểm tiếp công dân và công bố trêntrang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có), gồm: nơi tiếp công dân;thời gian tiếp công dân thường xuyên; lịch tiếp công dân của người đứng đầu cơquan, đơn vị; thành phần tham dự và dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổitiếp công dân định kỳ.

Nhữngquy định về tiếp công dân tại Chương V của Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại vàNghị định số 89/CPngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân sẽ hết hiệulực thi hành kể từ ngày 15/8/2014./.
(Kèm NĐ 64.pdf)

Công Tấn-CV TTr
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 391
  Tổng lượt truy cập: 1429761