Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Những quy định pháp luật về hóa chất trong hoạt động kinh doanh, sử dụng amiang trắng sản xuất tấm lợp
26/06/2018

 

          Amiang trắng (Asbestos chrysotile) là hóa chất hiện nay đang được các quốc gia thành viên Công ước Rotterdam thảo luận để xem xét đưa vào Phụ lục III của Công ước Rotterdam (Phụ lục các loại hóa chất công nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật được kiểm soát chặt chẽ). Tại Việt Nam, amiang trắng được nhập khẩu, sử dụng chủ yếu trong sản xuất tấm lợp.

          Theo quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (gọi tắt là Nghị định số 113/2017/NĐ-CP), amiang trắng thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và Danh mục hóa chất phải khai báo theo quy định.

          Thực hiện Công văn số 3588/BCT-HC ngày 08/5/2018 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng amiang trắng sản xuất tấm lợp, Sở Công Thương Tiền Giang hướng dẫn, đề nghị tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng amiang trắng trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

          1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh amiang trắng nếu chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp do Sở Công Thương cấp phải khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận trước ngày 28/6/2018. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương;

          2. Kho chứa, địa điểm kinh doanh amiang trắng, người phụ trách an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh, sử dụng amiang trắng để sản xuất tấm lợp cần tuân thủ điều kiện được quy định tại Điều 4 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;

          3. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất theo các quy định tại Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;

          4. Xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại Điều 20 và 21 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;

          5. Có Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc khi thực hiện giao dịch mua, bán amiang trắng theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương;

          6. Thực hiện phân loại, ghi nhãn và lập phiếu an toàn hóa chất theo quy định tại Điều 6 và 7 Thông tư số 32/2017/TT-BCT;

          ​7. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 36 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT./.

Mỹ Phương – P.KTAT-MT

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 1130451