Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Một số kết quả tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể ngành công thương
19/06/2019

 

        Qua 15 năm (2003 - 2018) thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tình hình kinh tế tập thể ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến năm 2018, tổng số hợp tác xã (HTX) ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh là 20 HTX gồm 14 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 06 HTX thương mại dịch vụ. Các HTX đang dần hoạt động ổn định, có hiệu quả và đi lên, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động. Tình hình hoạt động của các HTX năm 2018 có những bước phát triển vượt bậc so với năm 2003, cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu

NNăm 2003

NNăm 2018

TTỉ lệ % năm 2018 so với năm 2003

1

Tổng số vốn điều lệ (tỷ đồng)

53,2

92,57

+ 74%

2

Tổng số vốn hoạt động (tỷ đồng)

101,9

322,72

+ 216,7%

3

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

181,91

1.718,93

+ 844,93%

4

Nộp thuế (tỷ đồng)

1.772

6.026

+ 240,07%

5

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

1.912

17,32

+805,86%

6

Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng/tháng)

2

4,5

+ 225%

7

Tổng số lao động (người)

4.861

5.814

+ 19,61%

        Để thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể, trong những năm qua, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ với kết quả đạt được như sau:

        * Về hỗ trợ ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ

        - Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật: hướng dẫn HTX Quang Minh lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ kinh phí khuyến công quốc gia, để thực hiện đề án hỗ trợ “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất dây nhựa”.

        - Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: trong những năm qua Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (nay là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại) tổ chức các đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực cho các doanh nghiệp và các HTX trên địa bàn tỉnh.

        * Về bồi dưỡng nguồn nhân lực, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ HTX

        Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 01/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX; hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ 01 cán bộ trẻ về làm việc tại HTX chế biến thức ăn chăn nuôi Bình Minh với tổng kinh phí hỗ trợ là 44.520.000 đồng từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hình: Hợp tác xã chế biến thức ăn chăn nuôi Bình Minh (xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho)

Hình: Sản phẩm của Hợp tác xã chế biến thức ăn chăn nuôi Bình Minh

         Sở Công Thương đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho doanh nghiệp, HTX thuộc ngành về: phổ biến pháp luật về tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp, nghiệp vụ soạn thảo và ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản, cung ứng vật tư phục vụ sản xuất; thông tin thị trường thanh long, lúa, gạo; Tình hình quan hệ thương mại ASEAN - Nhật Bản và Việt Nam - Nhật Bản; Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP), Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA); lộ trình cam kết thuế quan; tận dụng các ưu đãi trong Hiệp định đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam; hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ theo các Hiệp định AJCEP và VJEPA; phổ biến quy định có liên quan về hợp đồng liên kết tiêu thụ nông; Kỹ năng nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, Nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp” cho giám đốc/phó giám đốc, cửa hàng trưởng của doanh nghiệp/HTX trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng kiến thức về dịch vụ Logistics; quy định của pháp luật đối với hoạt động thương mại điện tử,…

        * Về hoạt động xúc tiến thương mại

        Từ năm 2006 đến nay, hàng năm Sở Công Thương và các đơn vị liên quan đã tích cực hỗ trợ cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm, các sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, số liệu cụ thể như sau: năm 2006 hỗ trợ 10 lượt HTX; năm 2007 hỗ trợ 08 lượt HTX; năm 2008 hỗ trợ 18 lượt HTX; năm 2009 hỗ trợ 17 lượt HTX; năm 2010 hỗ trợ 30 lượt HTX; năm 2011 hỗ trợ 34 lượt HTX; năm 2013 hỗ trợ 33 lượt HTX; năm 2014 hỗ trợ 29 lượt HTX; năm 2015 hỗ trợ 40 lượt HTX; năm 2016 hỗ trợ 36 lượt HTX; năm 2017 hỗ trợ 36 lượt HTX; năm 2018 hỗ trợ 32 lượt HTX; năm 2019 dự kiến hỗ trợ 20 lượt HTX.

Hình: Gian hàng của tỉnh Tiền Giang tại Hội chợ

        Các hội chợ, triển lãm tham gia: Hội chợ thương mại biên giới  Trung - Việt, Việt - Trung (Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc; thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Hội chợ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Hội chợ do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức; Các hội chợ làng nghề, Hội chợ trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế đồng bằng sông Cửu Long; Hội chợ Fruit Logistica (tại Cộng hòa Liên bang Đức, Thái Lan), Hội chợ thủ công mỹ nghệ quốc tế tại các Tiểu vương quốc Ả rập; Hội chợ trong khuôn khổ Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất tại Tiền Giang; Hội chợ trái cây Tiền Giang; các Hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu tổ chức hàng năm giữa Thành phố Hồ Chí minh với các tỉnh/thành,… Qua công tác xúc tiến thương mại, các HTX trên địa bàn tỉnh đã từng bước mở rộng được thị trường trên khắp cả nước, thu hút được nhiều đối tác đến bàn bạc, hợp tác kinh doanh./.

Phương Thảo - P.QLCN

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 85
  Tổng lượt truy cập: 1331708