Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tổ chức ngày 05/7/2018
11/07/2018

​          Thực hiện Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng. 

​          Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tuân thủ  đúng các quy định và góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh. Ngày 05/7/2018, Sở Công Thương Tiền Giang tổ chức huấn luyện, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí LPG cho cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp, kinh doanh khí LPG được quy định tại khoản 3, Điều 13 của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

           Nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí LPG, gồm:

​          - Giới thiệu hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác giao nhận, xếp dỡ, vận chuyển, bày bán và tồn chứa LPG;

​          - Tính chất lý hóa và tính chất nguy hiểm cháy nổ của LPG;

​          - Giới thiệu cấu tạo, công dụng các thiết bị có liên quan đến công tác giao nhận, xếp dỡ, vận chuyển, bày bán và tồn chứa. Yêu cầu an toàn trong xếp dỡ, giao nhận, vận chuyển, bày bán và tồn chứa;

​          - Các sự cố thường gặp, ứng phó và xử lý sự cố trong trường hợp khẩn cấp.

​          Qua khóa huấn luyện, các học viên nắm được kiến thức chung về hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến an toàn trong kinh doanh khí LPG, về an toàn cửa hàng bán LPG chai, hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh các quy định an toàn, nhận diện rủi ro, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố,…

​          ​Kết quả: Có 54 học viên hoàn thành bài kiểm tra và được Sở Công Thương Tiền Giang cấp Giấy chứng nhận Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)./.

Tiến Tâm – P.KTAT-MT

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 1130451