Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
26/09/2017

Ngày 03/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1305/QĐ-TTg ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016.

Theo nội dung Quyết định 1305/QĐ-TTg thì tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016 của cả nước là 2.413 cơ sở; trong đó lĩnh vực công nghiệp có số lượng là 1.874 cơ sở, công trình xây dựng là 456 cơ sở, giao thông vận tải là 54 cơ sở, nông nghiệp là 29 cơ sở. Trong đó, đối với tỉnh Tiền Giang có 28 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (trong lĩnh vực công nghiệp). Ngoài ra, Quyết định này còn quy định các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đính kèm: Quyết định 1305/QĐ-TTg.

Minh Trung – P.QLNL

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 1137459