Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đang thực thi
13/12/2019

Mẫu C/O

Văn bản điều chỉnh

Quy trình thủ tục và hồ sơ cấp CO

Form A - ưu đãi thuế quan phổ cập GSP đối với mặt hàng giày

- Công văn 11495/BCT-XNK

- Công văn 873/BCT-XNK

Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Form AANZ – ưu đãi thuế quan theo hiệp định khu vực thương mại tự do giữa các nước ASEAN, Australia và New Zealand

Thông tư 31/2015/TT-BCT

Thông tư 42/2018/TT-BCT

- Phụ lục III Thông tư 31/2015/TT-BCT

Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Form AI - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

Thông tư 15/2010/TT-BCT

Chương II Thông tư 15/2010/TT-BCT

Form AJ - ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)

Quyết định 44/2008/QĐ-BCT

Chương II Quy chế cấp CO form AJ ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT

Form AK - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

Thông tư 20/2014/TT-BCT

Thông tư 26/2018/TT-BCT

Thông tư 13/2019/TT-BCT

- Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT

Nghị định 31/2018/NĐ-CP 

Form CPTPP - ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Thông tư 03/2019/TT-BCT

Thực hiện quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Form D - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)

Thông tư 10/2019/TT-BCT

Thông tư 22/2016/TT-BCT

- Phụ lục VII Thông tư 22/2016/TT-BCT

Thông tư 01/2013/TT-BCT

- Thông tư 06/2011/TT-BCT

Form E - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc

Thông tư 12/2019/TT-BCT

Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Form EAV - ưu đãi thuế quan theo hiệp định các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á Âu (VNEAEUFTA)

Thông tư 21/2016/TT-BCT

Thông tư 11/2018/TT-BCT

- Phụ lục I Thông tư 21/2016/TT-BCT

Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Thông tư 05/2018/TT-BCT

Form S - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại Việt Nam - Lào

Thông tư 04/2010/TT-BCT

Chương II Thông tư 04/2010/TT-BCT

Form VC - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa Việt Nam và Chi - lê (VCFTA)

Thông tư 31/2013/TT-BCT

Thông tư 05/2015/TT-BCT

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT

Ngoài thủ tục cấp và kiểm tra C/O quy định tại Phụ lục III, thủ tục cấp C/O Mẫu VC của Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BCT và Thông tư 01/2013/TT-BCT

Form VJ - ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác kinh tế VJEPA

Thông tư 10/2009/TT-BCT

Chương II Thông tư 10/2009/TT-BCT

Form VK - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)

Thông tư 40/2015/TT-BCT

Thông tư 48/2015/TT-BCT

Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 40/2015/TT-BCT

Form X - ưu đãi thuế quan theo hiệp định giữa Việt Nam và Cam-pu-chia

Thông tư 17/2011/TT-BCT

Quyết định 7360/QĐ-BCT

 

Form AHK - ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Công, Trung Quốc (AHKFTA)

Thông tư 21/2019/TT-BCT

Thực hiện quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP

 
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 155
  Tổng lượt truy cập: 1339908