Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Bộ Công Thương bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

    Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 2864/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

    Theo đó, bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được của công ty công nghệ công nghiệp Bưu chính viễn thông (VNPT Techcology). Với mặt hàng: Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4/5 GHz, mã số hải quan HS: 8517.62.59.

    Ngày 02 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 5841/UBND-KTTC gửi Sở Công Thương về việc triển khai Quyết định số 2864/QĐ-BCT ngày 09/11/2020 của Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

    Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2864/QĐ-BCT ngày 09/11/2020 của Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

    Sở Công Thương thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo thẩm quyền. Quyết định số 2864/QĐ-BCT ngày 09/11/2020 của Bộ Công Thương được đăng tải trên Website của Sở Công Thương Tiền Giang, địa chỉ http://sct.tiengiang.gov.vn

    (Xem chi tiết nội dung Quyết định 2864/2020/QĐ-BCT của Bộ Công thương tại file đính kèm).

Hoàng Nhung - P.QLCN

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 167
  Tổng lượt truy cập: 1378399